LOF Arkitekter AS

Bekkestua busstasjon

Bekkestua er et viktig trafikknutepunkt for de mange reisende i det store omlandet.

Målsettingen har vært å etablere et effektiv kollektivterminal som betjener trafikanter med buss, bil og bane. Bussterminalen er bygget på øverste plan med nærkontakt til Bekkestua sentrum. Under dette ligger parkeringsanlegget med åpen henvendelse ut mot banetraseen. En gangbro fører over banen for å betjene østgående trafikk.

Overdekkingene over bussene, med sine buede tak og søyler i stål og limtre, danner en rytmisk helhet og gir anlegget karakter og særpreg.

Adresse: Bekkestua Sentrum, Bærum
Byggherre: Statens vegvesen, Akershus fylke og Bærum kommune
Omfang: ca. 5.000 m2
Ferdigstillelse: 1996