LOF Arkitekter AS

Oksenøya Marina

Oppføring av fem bygg og tilhørende flytebrygger på vestsiden av Oksenøya. Anlegget vil få utstilling-, service- og lagringshaller for fritidsbåter, butikker for salg av båtutstyr, seilloft/lager, kontorer og et eget bygg for bevertning med uteservering. Volummessig forholder byggene seg til en detaljert reguleringsplan. Byggene har hentet inspirasjon fra Oksenøen Brug og tre er valgt som hovedmateriale for fasadekledningen. Det planlegges et godt opparbeidet utomhusanlegg hvor grøntområder er trukket inn mellom byggene, på tak av byggene og ned mot sjøen. Det etableres en turvei på østsiden av byggene mot den planlagte gravlunden og det vil også tilrettelegges for gående langs bryggekanten.

Adresse: Oksenøyveien 91, Bærum
Byggherre: Oksenøya Marina AS
Omfang: Prosjektert BRA ca 7.100 m2.
Ferdigstillelse: Våren 2013/14
Arkitekt: Eric Svenkerud