LOF Arkitekter AS

Alfheim

Oppdraget er resultat av et parallelloppdrag i 2005 i regi av Veidekke Eiendom og ROM Eiendom. Anlegget er oppført i to byggetrinn. Byggetrinn 1 er formet som en U som omfavner et felles hagerom. Dette er beboernes egen urbane oase og er parkmessig opparbeidet med planter, utemøbler og belegg. Byggetrinn 2 henvender seg mot det samme gårdrommet i den åpne enden av u-en og bidrar til å skape et intimt uterom.

Byggetrinn 1 har 88 leiligheter fordelt på tre forskjellige bygningskropper. Østfløyen har mindre næringslokaler ut mot gaten i 1. etasje.

Adresse: Alfheim 23 og 27-33, Asker
Byggherre: Alfheim Utvikling AS
Totalentr.: Veidekke Enterprenør
Omfang: 9.000 m2, 104 leiligheter
Ferdigstillelse: 2007