LOF Arkitekter AS

Middeltunet

Oppdraget er et resultat av et parallelloppdrag i regi av OBOS og Veidekke Eiendom. Det omfatter regulering og utbygging av eiendommene Middelthunsgate 15 og 17 til bolig og næringsformål. Anlegget har en attraktiv beliggenhet ut mot Frognerparken. Konseptet bygger på en halvåpen karrébebyggelse som trapper seg ned mot Frognerparken. Ved å rive all eksisterende bebyggelse oppnås en åpning av hele kvartalet, hvor gårdsrom og torg danner et sammenhengende grøntdrag fra Middelthunsgate mot Majorstua sentrum. For å oppnå en høy utnyttelse og samtidig holde karrébebyggelsen i en moderat høyde ønskes innpasset et høyhus på inntil 22 etasjer i bakre del av anlegget. Dette vil bli et signalbygg som forsterker Majorstua som knutepunkt.

Adresse: Middelthunsgate 15 -17
Byggherre: M 17 Utvikling AS
Omfang: 38000m2 BRA, 380 leiligheter
Ferdigstillelse: Fra 2016
Landskapsarkitekt: Grindaker AS