LOF Arkitekter AS

Risenga Terrasse

Leilighetene er forbeholdt beboere over 55 år. Målet har vært å skape fremtidens boligområde for seniorgruppen. Enhetene er utformet med tanke på feksibilitet innen livsfasen, så de med enkle midler kan tilpasses til endringer i krav og behov. Det har vært et designkriterie at hele bebyggelsen skal fremstå som et samlet og enhetlig anlegg. På tross av forskjellighet i organisering og masseoppbygging bidrar en felles materialbruk og fargeholdning til å binde anlegget sammen. Byggene fremstår som fast formede volum med en klar hovedform. Med variasjon i høyder, forskyvning og avtrappinger bidrar dette til å skape et variert og harmonisk hele. Friområdet trekkes inn på tomten og danner en sammenhengende park rundt bebyggelsen. Det legges opp til et nettverk av turveier gjennom tomten som knytter seg til omkringliggende turveier.

Adresse: Risengveien 42B, Asker
Byggherre: Veidekke Eiendom AS
Omfang: ca. 13200 m2 leiligheter og 6500 m2 kjeller
Ferdigstillelse: 2014