LOF Arkitekter AS

Victoriagården

Oppdraget er resultat av et parallelloppdrag i 1999 i regi av Veidekke Eiendom. Det omfatter regulering og etterfølgende utbygging av Linoleumsfabrikken med tilhørende eiendommer i Sandvika sentrum. Utfordringen bestod i å gi ny utnyttelse til et tidligere industrianlegg sentralt i en etablert bystruktur med kvartalsdannelser. Samtidig var det en målsetting at prosjektet skulle knytte sentrum til elvefronten og bidra til en revitalisering av Sandvika sentrum. På grunnlag av konkurransen utarbeidet vi en reguleringsplan som ble vedtatt i 2004. Byggeprosjektet ble påbegynt i 2006 og omfatter 99 leiligheter på 10.000 m2, kontorer og butikker på 3.500 m2 og parkering 7.500 m2.

Adresse: Kinoveien, Sandvika
Byggherre: Veidekke Eiendom
Totalentr.: Veidekke Entreprenør
Omfang: 21.000 m2 BTA
Ferdigstillelse: 2009