LOF Arkitekter AS

Firma

Kontoret startet sin virksomhet i 1985. I 1989 ble LOF arkitekter AS fusjonert ut som eget firma.

Siv.ark. Sverre Olsen er hovedaksjonær og daglig leder. De øvrige partnerne er Bent Boeriis, Eric Svenkerud og Jan Levorsen.

Kontoret ble dannet på grunnlag av arkitektkonkurranser og har siden oppstartsfasen bygget seg opp til et veletablert firma med store og faste oppdragsgivere. Firmaet holder til i moderne og sentrale lokaler i Wergelandsveien 7, like ved Slottsparken.

LOF arkitekter har totalt 24 medarbeidere med en allsidig stab av høyt kvalifiserte sivilarkitekter, interiørarkitekter og ingeniør-/DAK-assistanse, kontorleder, og regnskapssjef. I tillegg har vi innleie av høyt kvalifiserte konsulenter.