LOF Arkitekter AS

Firma

Kontoret startet sin virksomhet i 1985. I 1989 ble LOF arkitekter AS fusjonert ut som eget firma.

Siv.ark. Sverre Olsen er hovedaksjonær og daglig leder er Annette Dahl Franck. De øvrige partnerne er Bent Boeriis, Eric Svenkerud, Jan Levorsen og Vibeke Schønborg.

Kontoret ble dannet på grunnlag av arkitektkonkurranser og har siden oppstartsfasen bygget seg opp til et veletablert firma med store og faste oppdragsgivere. Firmaet holder til i moderne og sentrale lokaler i Rosenborggata 19C, nær Stensparken.

LOF arkitekter har totalt 26 medarbeidere med en allsidig stab av høyt kvalifiserte sivilarkitekter, interiørarkitekter og ingeniør-/DAK-assistanse, kontorleder, og regnskapssjef. I tillegg har vi innleie av høyt kvalifiserte konsulenter.