LOF Arkitekter AS

Dnb Aker brygge

Oppdraget omfatter ombygging av inngangsparti og hovedvestibyle, samt etablering av et innovasjonssenter tilknyttet resepsjonsområdet. DnB NOR hadde som mål å fornye hele sitt inngangsområde og som del av dette profilere banken som fremtidsrettet, verdig og innovativ. Vindfanget fremstår som en transparent glasskrystall som signaliserer åpenhet. En stor vannvegg med vekslende diodebelysning danner et markant blikkfang og leder opp mot resepsjonen. Ottaskifer/pillarguri utgjør et samlende hovedmateriale både på gulv og montervegg. Resepsjonsdisken er kledd med sotfarget glass i samspill med gulvet. Fondveggen bak resepsjonen er utført i eikkassetter som reflekterer lyd og samtidig utgjør et varmt innslag i miljøet.

Adresse: Bryggetorget 1, Oslo
Byggherre: DnB NOR Bank ASA
Omfang: ca 1.000 m2
Ferdigstillelse: 2006