LOF Arkitekter AS

Dnb kongens gate

Rådgivingskontoret i Kongens gate 18 representerer en videreutvikling av bankens innredningskonsept fra fusjonen i 2000. Kontoret er organisert med alle arbeidsplasser i åpent landskap, mens kunderådgiving skjer i møte-/samtalerom.

Den fornyede designprofilen omfatter ny foliering på glassvegger, ny innredning i møterom og fellesarealer samt nye arbeidsplasser.

Det er lagt vekt på å tilføre en ny fargeholdning og materialitet som gir en varmere atmosfære samtidig som bankens profil (Saga/Residens) ivaretas. En ny resepsjon og serviceplasser i corian utgjør et blikkfang og fornyende innslag i miljøet.

Adresse: Kongens gate 18
Byggherre: DnB NOR Bank ASA
Omfang/kostnad: 1.240 m2
Ferdigstillelse: 2008