LOF Arkitekter AS

DNB Vinkelgården

Prosjektet omfatter en ombygging av Vinkelgården på Majorstuen til et nytt ”Flaggshipkontor” for DNB. LOF arkitekter har vært ansvarlig for komplette ombyggingsarbeider av alle etasjer inkl. publikumsarealer, kantine og møteromsarealer.

Største utfordring ved prosjektet har vært å ivareta en fornyelse av den bevaringsverdige funkisfasaden. Dette arbeidet har vært gjennomført i nært samarbeide med Byantikvaren. En tilbakeføring til den opprinnelige fasaden med tilnærmet lik farge og pussflate, samt originale vindusformater var en viktig målsetting for BA.

Prosjektet omfattet også etablering av nytt “klokketårn” basert på de opprinnelige tegningene. Dette er utført med opalt, bakbelyst glass.

Adresse: Kirkeveien 59, Oslo
Byggherre: DnB ASA
Omfang: 1945 m2
Ferdigstillelse: 2013