LOF Arkitekter AS

Hotel Continental – bygg 1

Våren 2010 ferdigstillte vi 24 nye rom på Hotel  Continental. Alt av eksisterende gulv vegger og tak inkludert bad, rør og ventilasjonsanlegg ble revet ut og erstattet med nytt. Alle rommene fikk ny planløsning med større bad.