LOF Arkitekter AS

LOF / Wergelandsveien 7

LOF`s kontorer har en unik beliggenhet i 2. etasje med utsyn ut mot Wergelandsveien og Slottsparken. Dette inspirerte oss både til å ta vare på den direkte synskontakten mot trær og natur samt å bringe så mye dagslys som mulig inn i lokalene. Alle arbeidsarealer er derfor lagt ut mot fasaden og de to lederkontorene har glass både i front og mellomvegger for å ivareta transparens og gjennomsyn.

Arbeidsmiljøet er organisert som åpent landskap med en kjerne av betjenende funksjoner. Et felles spiserom og kjøkken ligger tilbaketrukket mot et indre gårdsrom.

Adresse: Wergelandsveien 7
Byggherre: LOF arkitekter / Høegh Eiendom
Utførende: JOS Eiendomsservice AS
Omfang: 450 m2
Ferdigstillelse: 2006