LOF Arkitekter AS

Kompetanse

Vår hovedkompetanse ligger innen områdene regulering, bolig, kontor og interiødesign. Reguleringsoppdragene omfatter både større byutviklingsoppdrag og allsidige oppgaver innen industri, bolig og næringsutviking.

Boligprosjektene og kontorprosjektene omfatter i hovedsak større oppdrag for private eiendomsutviklere/entreprenører.

Interiørdesign har sin tyngde innenfor finansnæringen samt hoteller og boligprosjekter. Våre oppdrag er hovedsaklig i østlandsområdet, men vi har i tillegg oppdrag flere steder over hele landet.

Kontoret innehar sentral godkjenning som søker i tiltaksklasse 3, og til prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3.