LOF Arkitekter AS

Målsetting

Kvalitet – Verdiskaping – Ansvar

LOF Arkitekter har som målsetting å utvikle moderne arkitektur som avspeiler vår samtid, samtidig som vi bringer videre det beste i norsk byggetradisjon.

Alt arbeid som leveres fra kontoret skal ha høy faglig kvalitet og tilfredsstille krav i lover og forskrifter, samt våre egne kvalitetskrav.

Verdiskaping for våre oppdragsgivere skal alltid være i fokus.

Vi har en særlig oppmerksomhet rettet mot miljøriktig prosjektering og har en løpende kompetanseheving for å ivareta moderne energikrav.

Vi har utviklet et kvalitetssikringssystem tilpasset de forskjellige oppgavene, og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre dette systemet.