LOF Arkitekter AS

Aller Media

Prosjektet representerer oppføring av første bygg i utviklingen av det nye kontormiljøet på HasleLinje. Bygget skal være et hovedkontor for Aller Media Norge. Det har en svært eksponert beliggenhet mot hovedadkomsten til området og blir således som et portalbygg til Hasle Linje. Konseptuelt fremstår bygget som et kontorvolum som svever opp over en base med fellesfuksjoner for bygget. Det har vært et ønske  å gi bygget en  tydelig og åpen henvendelse mot adkomstsiden. Det kan sies å representere Aller`s åpenhet mot verden og sitt brede publikum. Aller ønsket at bygget skulle ha en verdig  og vakker fasadekledning. Tre av fasadene har derfor fått en natursteinskledning i norsk Larvikitt mens frontfasaden rammer inn en lettere glassfasade.

Adresse: Anders Winsvoldsvei 27, Oslo
Byggherre: Hasle Utvikling AS / Aller Media
Omfang: ca 10 000 m2 BRA
Ferdigstillelse: Fra 2015
Landskapsarkitekt: Grindaker AS