LOF Arkitekter AS

Multiconsult

Omregulering av den gamle busstomten og prosjektering av kontorbygg. Bygget består av tre fløyer forbundet med mellombygg / bro av glass. Første etasje inneholder fellesfunksjoner med resepsjon, kantine og konferanseavdeling. Øvrige etasjer er rene kontorarealer med pauserom i mellombyggene. Lokale møterom og cellekontor er plassert langs faste vegger mot nord og vest, teamkontorene er plassert mot de store, åpne glassfasadene i øst og syd. Leietaker Multiconsult krevde at bygget skulle tilfredsstille nye TEK 07 og EUs energidirektiv B. Dette kravet medførte ekstra isolering i yttervegg og takkonstruksjoner samt særlige tekniske løsninger. Energibruken er iht. krav beregnet til maks 120 kWh/m2 år  mot normalt 250.

Adresse: Nedre Skøyen vei 2, Oslo
Byggherre: Stor-Oslo Prosjekt
Interiørarkitekt: Zinc AS
Interiørfoto: Ketil Jacobsen
Omfang: BTA 16.000 m2
Ferdigstillelse: 2008