LOF Arkitekter AS

NAF

NAF ønsket å flytte fra lite hensiktsmessige lokaler i sentrum og valget falt på et prosjekt i østensjøveien 14. Huset samler ca. 120 ansatte i NAF inklusive tjenesten NAF veihjelp. Tomten var trang og det var spesielle reguleringstekniske bestemmelser. Valget falt på en modell med to kontorfløyer, en lavere mot østensjøveien og en høyere mot indre del av kvartalet. Fløyene er forbundet med en overdekket glassgård som rommer kantine, fellesarealer, trapp, heis og gangbroer mellom fløyene. Kontorarealene har dels tradisjonelle cellekontor og dels åpne landskap.

Bygget er kledd med en okerfarget tegl og partier med lettere metallkledning. Toppetasjene har fått et lettere preg med glass og metallkledning.

Adresse: Østensjøveien 14
Byggherre: BundeBygg AS
Omfang: 27.000 m2 BTA
Ferdigstillelse: 2003