LOF Arkitekter AS

Nytt hovedkontor for cowi

Sammen med det nye kontorbygget til Aller i nordøst, danner Cowibygget portalen til Hasle Linje. Byggene har derfor fått et arkitektonisk slektskap og spiller opp mot hverandre som en innramming mot det eksisterende anlegget. Bygget spenner over Karvesvingen og splittes dermed i to separate bygg i 1. og 2. etasje. Fra tredje til åttende etasje “svever” kontorfløyene som et friere volum og knytter seg til Bøkkerveien på øvre nivå mot det eksisterende Hovedbygget.

Den rene kontorfløyen er formmessig fristilt og vil få et lett uttrykk i glass og metall. Til sammen danner dette en helhetlig og dynamisk komposisjon med et spenningsfylt forhold mellom de tunge nedre volumene og den svevende kontorfløyen.

Adresse: Karvesvingen 2, Hasle Oslo
Byggherre: Hasle Linje 4 AS
Omfang: ca 13 500 m2 BRA
Ferdigstillelse: Våren 2016
Landskapsarkitekt: Cowi AS