LOF Arkitekter AS

Sjøfartsbygningen

Prosjektet er en rehabilitering av Sjøfartsbygningen fra 1915, en av Oslos første moderne forretningsgårder.
Utfordringen i prosjektet har vært å heve et glasstak fra 3. etg. til skillet mellom 6. Og 7. etg. Hensikten med dette har vært å bedre opplevelsen av gårdsrommet som helhet og skape et lysere og luftigere rom. I tillegg er tiltaket energibesparende for bygningen. Det ble etablert takterrasse med nye tilhørende rømningsveier, og bygget et nytt frittstående heisbygg i glass, i det sørøstre hjørnet av gårdsrommet.

Bygningen er regulert til ”spesialområde bevaring”.

Adresse: Kongens gate 6, Oslo
Byggherre: Bundebygg AS
Omfang: ca 19 300 m2 BTA
Ferdigstillelse: 2016