LOF Arkitekter AS

Statoil Fuel & Retail

Oppdraget er resultat av et paralleoppdrag i regi av Statoil Fuel & Retail og StorOslo Prosjekt i 2011. Prosjektet omfatter oppføring av nytt kontorbygg for Statoil Fuel & Retail på eiendommen som idag har en kombinert bolig/ næringsregulering.  Vårt hovedgrep i konkurransen var en omfordeling av arealer innenfor det regulerte volum, dette for å ivareta gode solforhold på Teaterplassen samtidig som romprogrammet kan ivartetas.  Løsningen innebærer en lavere totalhøyde enn dagens regulering, og en avtrapping av bygget både langs Tøyenbakken og mot Teaterplassen. Byggets fasader uttrykker den ulike 2 sidige henvendelsen med en stram bymessig henvendelse mot gaterommene  og en mykere nedskalert karakter mot Teaterplassen. En viktig del av løsningen har vært å ivareta en passasje gjennom bygget fra Stasjonsalmenningen til Teaterplassen.

Adresse: Schweigaardsgate 16, Oslo
Byggherre: Entra Eiendom
Omfang: ca. 11000 m2
Ferdigstillelse: 2015