LOF Arkitekter AS

Strømsveien 102

Full rehabilitering og påbygg på eksisterende kontorbygg. Nytt mellombygg og kontorfløy i 11 etasjer. Utbygging i to faser: Fase 1: Eksisterende kontorbygg i åtte etasjer ble strippet ned til betongkonstruksjonen. Nytt påbygg i tre etasjer. Fase 2: Nytt mellombygg med trapper og heiser samt nytt bygg i 11 etasjer. Teknisk rom på tak. Ny sidefløy i to etasjer for konferanseavdeling. En av hovedutfordringene var å få tilpasset dagens tekniske krav innenfor etasjehøyder basert på det gamle bygget. Det ble valgt en frontfasade mot syd med solavskjerming i glasset. Gavlene er avstivende betongskiver kledd med en oker teglstein. Mot nord er det benyttet en enklere og lettere fasadekledning av metallic-lakkerte sinusplater.

Adresse: Strømsveien 102, Oslo
Byggherre: Bundebygg AS
Omfang: ca. 26.000 m2
Ferdigstillelse: 2003