Bolig

Dronninglunden

Fakta

  • Prosjekttype: Bolig/Næring
  • Adresse: Bjørvika, Oslo
  • Areal: 12000 m2 BRA
  • Oppdragsgiver: OSU, Oslo S Utvikling

I hjertet av Bjørvika

Med beliggenhet på hjørnet av Dronning Eufemias gate og Stasjonsallmenningen er dette en ”hjørnestein” i Bispevikas nye kvartalsbebyggelse foran Barcode. Den har en unik og attraktiv beliggenhet mot gaterommene og allmenningen.  

Dronninglunden fremstår som det ”lyse” bygget i fasaderekken mellom Munchs Hage og Eufemias Hage og får en sterk identitet.  Bygget tilbyr et godt og variert boligtilbud, samtidig som det bidrar til å skape byliv og aktivitet med sine åpne og aktive næringsfasader i de nederste etasjene.I likhet med Eufemias Hage, er Dronninglunden utformet som en halvåpen karré, som åpner seg mot syd-vest, for å ivareta solforhold og utsikt.  Det tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner i 1.etg. mot både Stasjonsallmenningen, Dronning Eufemias gate og Wismargata ved å plassere forretninger, bevertningsarealer og arealer til kulturaktiviteter mot disse gatene/ byromBygget er planlagt med en lys kalkstein som hovedmateriale og med innslag av eikekledde partier som fasadekledning i toppetasjer og i vindussmyg mot gårdsrommet.