Bolig

Middelthunet M17

Fakta

  • Prosjekttype: Bolig
  • Adresse: Majorstuen, Oslo
  • Areal: ca. 34 000 m2 BRA
  • Oppdragsgiver: M17 Utvikling AS
  • Illustrasjoner: Oxivisuals AS

Et moderne prosjekt midt i Oslo

Middelthunet vil bestå av 329 unike selveierleiligheter fra rundt 43 – 390 km2, fordelt på tre bygg på 10,12 og 14 etasjer. Middelthunet er et urbant boligprosjekt av høy kvalitet, og har som hovedmålsetting å etablere et rikt og variert boligtilbud hvor mange av leilighetene retter seg mot Frognerparkens frodige grønne tak. Prosjektet vil erstatte den gamle hovedbygningen til Nordea, og blir omdannet til et nytt attraktivt område mellom sentrale Majorstuen og Frognerparken. Middelthunet vil bidra til å vitalisere deler av Majorstuen vest.

Dette vil bli en urban bosituasjon med et stort sevicetilbud på gateplan, samtidig som beboerne vil få store grønne arealer sentralt i anlegget. Denne kombinasjonen av grønne omgivelser i umiddelbar nærhet og det urbane, blir en unik og banebrytende løsning på Majorstuen.