Bolig og fritidseiendommer

Boligkvartalet Svanegangen i Drammen

  • Prosjekttype: Bolig/Næring
  • Adresse: Losjeplassen 2-22, Drammen
  • Areal: 12.000 m2
  • Oppdragsgiver: Svanegangen AS (Union Eiendom og Vedal AS)
  • Illustrasjoner/foto: RIFT og LOF Arkitekter

Svanegangen Boliger langs Drammenselva

Svanegangen har en sentrumsnær beliggenhet i første rekke mot Drammenselva. Elvevandringen i syd og den brede Losjeplassen mot vest gjør tomten til en av de mest attraktive i byen. Den praktfulle beliggenheten, sammen med et uttalt ønske om kvalitetsbyggeri, ga oss visjonen om å utforme en annerledes boligbebyggelse som skiller seg ut med en tydelig identitet og spennende arkitektur. Det nye kvartalet består av 132 leiligheter fordelt på 4 bygg med innflytning utover høsten 2022.

Eiendommen ligger i randsonen av en etablert kvartalsstruktur som grenser mot elverommet og friarealet langs dette. Bebyggelsesmønsteret i nabobebyggelsen er uensartet med kombinasjoner av ulike strukturer og typologier. Den nye bebyggelsen er basert på ytre påvirkninger og kvaliteter som støyskjerming, sol og utsiktsforhold, samt målet om å skape en god bosituasjon.

De nye byggene danner i prinsippet en kvartalsruktur mot nærliggende bygater rundt et støyskjermet og frodig gårdsrom. Gårdsrommet har fått fine uteområder. Flere av takene har flotte felles takhager.

Bygningene får et rikt uttrykk med variasjon i høyder og små sprang. Vi ønsker at anlegget skal fremstå med et lyst og lett preg med assosiasjoner til «en hvit svane ved vannkanten». Bygningene er kledd i en slank og varm teglstein, omsluttet av en lys flate av sølvfarget kompositt.

Prosjektet har fått navnet Svanegangen etter det historiske navnet på et gammelt strede som gikk gjennom området.