Bolig og fritidseiendommer

Hytte på Gålåtoppen

  • Prosjekttype: Fritidsbolig
  • Adresse: Gålå
  • Areal:
  • Oppdragsgiver: Sverre Olsen
  • Illustrasjoner/foto: Håkon Sæbø

Hytte på Gålåtoppen

Arkitekten har ønsket å skape en moderne fritidsbolig som tar vare på tomtens utsiktskvaliteter og skaper en tydelig stedsforståelse.

Konseptet er fremkommet som en fortolkning av lokal byggetradisjon med et slankt hovedskip og en sidefløy. Sammen med et frittliggende garasjebygg rammer byggene inn et lunt, skjermet tun.Fortolkning av ute/inne-opplevelsen er også et sentralt tema i konseptet. Reguleringsbestemmelsene har satt rammer for utforming av vinduer, takform og tydelige takutstikk.

Ønsket har vært å åpne maksimalt ut mot utsiktspanoramaet og etablere et solfylt, vindskjermet uterom mot sydvest. Hovedfløyen har et gjennomgående åpent rom med glasskiver som lyd- og klimaskiller. Dette gir en dynamisk og sterk romlig opplevelse. Natursteinspeisen er husets hjerte og samlingssted.