Bolig og fritidseiendommer

Sætertunet boliger, Oslo

  • Prosjekttype: Bolig og næring
  • Adresse: Nordstrandveien, Oslo
  • Areal:
  • Oppdragsgiver: Neptune Properties og Monolith Properties
  • Illustrasjoner/foto: RIFT

Sætertunet på Nordstrand

LOF Arkitekter har på oppdrag fra Neptune Properties og Monolith Properties utformet et nytt boligkvartal som ligger på Sæter/Nordstrand i Oslo. Prosjektet er skissert med 112 boliger fordelt på en variasjon av frittstående bygninger med 3-4 etasjer, i tillegg til en tilbaketrukket toppetasje.

I tråd med Sæterplanens intensjoner, er det lagt stor vekt på at arkitekturen skal være stedstilpasset og av høy kvalitet, med variasjon i bruk av ulike tegltyper og tre.

Prosjektet vil åpne barrierer og skape gangforbindelse mellom Tallbergveien og Nordstrandveien, og det er planlagt en stor hage sentralt i prosjektet. Nordstrandveien vil bli opparbeidet som en strøksgate og det er planlagt et torg med nærmiljøfunksjoner ut mot Sæterkrysset.

Ambisjonen er at Sætertunet skal bidra til å styrke området rundt Sæterkrysset og Sæter som et urbant lokalsenter, samtidig som vi beholder lokal identitet og atmosfære.