Kontor- og næringsbygg

Allerbygget - Hasle Linje

  • Prosjekttype: Næring
  • Adresse: Karvesvingen 1, 0579 Oslo
  • Areal: 9 300 m2 BRA
  • Oppdragsgiver: Aller Media