Kontor- og næringsbygg

Energibygget

  • Prosjekttype: Kontorlokaler
  • Adresse: Grønland 67, 3045 Drammen
  • Areal: 10 765 m2
  • Oppdragsgiver: Union Eiendom AS

Solsmaragden

EnergiBygget er navnet på det ”grønne” kontorbygget som nå er ferdigstilt på Union Brygge i Drammen. Høydemessig trapper bygget seg opp fra 4 + tilbaketrukket 5. og 6.etasje mot elva. Bygget avsluttes med en 7.etasje som er inntrukket mot syd og vest.

Fasadene er prosjektert som tradisjonelle glassfasader og solcellene er integrert i glassfasadeplatene. Glassplatene er lektet ut og festet med runde, blanke beslag.

Alle kontoretasjene er formet rundt en felles sosial sone utformet som et åpent galleri. Hovedtrapp- og heis ankommer her, det er toaletter, garderobe og en kaffebar i hver etasje. Dette er kontoretasjenes samlingssted - et sted hvor man også kan få kontakt med de øvrige leietakerne i bygget og med gatelivet utenfor. Den sosiale sonen henvender seg inn og ned mot vestibylen som er åpen over 7 etasjer med en full glassfasade i front.

 For å skape variasjon og aktivitet i glassgården er det kraget ut 3 bokser fra det åpne galleriet. Boksene er innredet som møterom med tette vegger rundt og glassfront mot vestibylen. Boksene gir en fin kontrast til det åpne galleriet og blir et skjermet rom i et ellers åpent fellesareal.