Kontor- og næringsbygg

Oksenøya Marina

Fakta

  • Prosjekttype: Næring
  • Adresse: Tornsangerveien 25
  • Areal: 5 000 m2
  • Oppdragsgiver: Oksenøya Marina

Marinabygg i flotte omgivelser

Oppføring av fem bygg og tilhørende flytebrygger på vestsiden av Oksenøya. Anlegget er allerede ferdigstilt med service- og lagringshaller for fritidsbåter, samt butikk for salg av båtutstyr. Under oppføring i 2019 er et nytt dekkhotell og på sikt vil det også bli eget bygg for bevertning med uteservering. Volummessig forholder byggene seg til en detaljert reguleringsplan. Byggene har hentet inspirasjon fra Oksenøen Brug, og tre er valgt som hovedmateriale for fasadekledningen. Det planlegges et godt opparbeidet utomhusanlegg hvor grøntområder er trukket inn mellom byggene, på tak av byggene og ned mot sjøen. Det er etablert en turvei langs med bryggene i vest. Som del av bygningskonstruksjonen mot øst vil det bli en to meter høy vegg som del av den nye gravlunden som kommer på Oksenøya.