Kontor- og næringsbygg

Securitas - Hasle linje

  • Prosjekttype: Næringsbygg
  • Adresse: Karvesvingen 4, Hasle
  • Areal: ca. 13.200 m2
  • Oppdragsgiver: Høegh Eiendom/AF

Lamellbygget på Hasle

Lamell B er det fjerde i rekken av nye kontorbygg som er oppført på den gamle Arcustomten langs Økernveien på Hasle. Bygget er del av et stort transformasjonsprosjekt. Eiendommen til det gamle produksjonsanlegget for Vinmonopolet revitaliseres nå, og er i ferd med å bli en levende bydel med parker, torg, strøksgater, bolig, næring og kulturbygg.

Slik som nabobygget i nordøst, der rådgivningselskapet COWI flyttet inn sommeren 2016, er Lamell B delt opp i flere bygningsvolumer. Første og andre etasje er et teglkledd sokkelbygg delt i to av Karvesvingen. Tredje etasje er et tilbaketrukket glassvolum som spenner over Karvesvingen og binder teglsteinsokkelen og kontoretasjene sammen. Fjerde til åttende etasje krager over tredje etasje og fremstår som et svevende volum løftet opp over teglsteinsokkelen. Utkragingen danner en fin visuell arkade, samt en naturlig overdekning for byggets hovedinngang. Det svevende volumet i fem etasjer fremstår enkelt og moderne med hvite glassfasader og mørke vertikale vindusslisser. Byggets hovedadkomst er fra Bøkkerveien og ligger i tredje etasje. Denne etasjens store glassflater gir en flott visuell kontakt mot det gamle hovedbygget langs Bøkkerveien fra resepsjonsområdet og kantinen. Fra Karvesvingen i første etasje er det varemottak og adkomst til begge sider av sokkelbygget.