Nyheter

PROSJEKT LINK

Vinnerprosjekt i parallelloppdrag for Neptune Properties og Daimyo AS, februar 2021. 

Her skal det utvikles en levende bydel med omtrent 300 boliger, samt et bredt tilbud innen næring, service og kultur. Prosjektet baseres på en stor grad av ombruk/transformasjon.