Konkurranse- og utviklingsarkitekt for ledende rolle i tidligfase utviklingsoppgaver

Vi opplever stor pågang fra våre kunder på oppgaver innen tidlig fase konseptutvikling for ulike typer byutviklingsoppgaver. Vi ser behov for å utvide vår utviklingsavdeling, og søker derfor ARKITEKTER med talent for konsept- og prosjektutvikling.

I LOF er vi opptatt av verdiskaping, både for våre kunder og sluttbrukerne av våre bygde omgivelser. Vi kan tilby et unikt læringsmiljø og konkurransedyktige betingelser. Rette søker vil kunne få en sentral rolle i den videre utviklingen av vårt kontor. Stillingen er en fulltids, fast stilling med arbeidssted i Oslo.

Kvalifikasjoner:

 • Master i arkitektur
 • Mer enn 5 års erfaring
 • Snakker et skandinavisk språk
 • Er en sterk formgiver
 • Behersker tidlig fase konseptutvikling
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan ta et selvstendig ansvar for prosjekter og kunderelasjoner
 • Bredt engasjement innen bærekraftig arkitektur

Arbeidsoppgaver: 

 • Konkurranser og parallelloppdrag
 • Volumstudier og mulighetsstudier
 • Skisse- og forprosjekt
 • Arkitektfaglig samspillspartner i mange

Søknadsfrist: Snarest

Søknad med CV og portefolio sendes apm@lof.no

Husk å merk søknaden «Konkurranse- og utviklingsarkitekt»

Arkitekt med reguleringskompetanse for komplekse byutviklingsoppgaver

LOF Arkitekter står midt oppe i mange spennende utviklingsoppgaver, og vi trenger flere dyktige folk på laget. Vi ønsker å utvide vår kompetanse innen regulering og søker ARKITEKT som har lyst til å være en aktiv part for å videreutvikle vårt planmiljø.  

Kvalifikasjoner:

 • Master i arkitektur
 • Mer enn 5 års erfaring
 • Snakker et skandinavisk språk
 • Liker komplekse oppgaver
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, skriftlig og muntlig
 • Kan ta et selvstendig ansvar for prosjekter og kunderelasjoner
 • Bredt engasjement innen bærekraftig arkitektur

Arbeidsoppgaver:

 • Volumstudier og mulighetsstudier
 • Stedsanalyser
 • Reguleringsplaner
 • Tilbuds- og konkurransearbeid
 • Prosjektledelse

Søknadsfrist: Snarest

Søknad med CV og portefolio sendes apm@lof.no

Husk å merk søknaden «Arkitekt med reguleringskompetanse»

 

 

Yngre arkitekt med sterk grafisk fremstillingsevne og interesse for teknologi

LOF Arkitekter ønsker å styrke kontoret med unge medarbeidere som har særlig sterke evner innen grafisk/visuell fremstillingsevne og digital kompetanse generelt. Du vil være en viktig bidragsyter både i mulighetsstudier og konkurranser så vel som i uttegning av konkrete løsninger for prosjekter i prosjekteringsfasen.

Du liker å jobbe i 3D og har interesse for BIM. I tillegg har du god estetisk sans og evner å lage presentasjoner og visualiseringer som holder høy kvalitet. Du er engasjert og utadvendt.

Vi kan tilby et svært solid arkitektmiljø der du kan lære håndtverket av erfarne arkitekter.

Stillingen er en fulltids, fast stilling med arbeidssted i Oslo.

Kvalifikasjoner:

 • Master i arkitektur
 • Snakker et skandinavisk språk
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevne

Søknadsfrist: Snarest

Søknad med CV og portefolio sendes apm@lof.no

Husk å merk søknaden «Ung Arkitekt»