Trebyggeri & Transformasjon

LOF Arkitekter og Den nasjonale konferansen for trearkitektur inviterer til en ettermiddag der vi retter fokus mot trebyggeri og transformasjon som en oppladning mot Trearkitekturkonferansen torsdag 4. april 2024. I år er temaet for konferansen arkitektur og kunstig intelligens. Som en opplading til konferansen arrangeres det flere Afterwork-arrangementer.

Arrangementet er gratis men vi ønsker at du melder deg på. Velkommen til LOF Arkitekter 06.03.2024 kl 17:00 i Rosenborggata 19C. Påmelding per epost til abl@lof.no

PROGRAM

Velkomst ved Anne Pia Møllenhus – Daglig leder i LOF Arkitekter

Introduksjon til temaet ved Knut Werner Lindeberg Alsén – Møteleder i Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Gjeldende teknologi på verdensbasis – Hvor langt unna er vi i Norge? Aksel Bruset Ludvigsen – Arkitekt/teknologiutvikler i LOF Arkitekter

Transformasjon av et bykvartal ved Carl Berner/Sinsen; Hvilke muligheter og utfordringer ligger i å benytte tre ved transformasjon av eksisterende bygningsmasse? John Martin Pedersen – Utviklingsdirektør i Neptune Properties/Gjelsten Bolig.

Neptune Properties/Gjelsten bolig har over tid jobbet med å transformere et kvartal ca 5 minutter fra Carl Berner T-banestasjon. Prosjektet tar sikte på å gjenbruke ca 90 % av eksisterende bygningsmasse i betong. Målsetningen er at det som skal bygges på i høyden, skal utføres som trebyggeri.

Å bygge i tre – Er det egentlig bærekraftig? Fakta, myter og usikkerheter. Hva må til for at trebyggeri kan sies å være en bærekraftig løsning? Julie Lyslo Skullestad – Seniorrådgiver LCA og leder for bærekraft i Aase Gruppen.

Panelsamtale - Hvorfor bygges det ikke mer i tre?

Er det kostnadene som er den viktigste årsaken til at det ikke bygges mer i tre? Er det andre faktorer som er «showstoppere»? Hva skal til for å få en bærekraftig totaløkonomi i trebyggeri? Og hva skal til for å øke frekvensen? Erfaringsoverføring fra aktører i både utvikling, prosjektering og gjennomføring.

Avslutning med mingling og nettverksbygging

Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Torsdag 4. april 2024 arrangeres den nasjonale konferansen for trearkitektur på DOGA i Oslo. Tema for årets konferanse er «Arkitektur og kunstig intelligens».

LOF Arkitekter er i år en viktig støttespiller for konferansen, og vår Aksel Bruset Ludvigsen er en viktig bidragsyter, både som moderator og foredragsholder.

Målsettingen for konferansen er å være et formidlingssted der alle aktører i byggenæringen får faglig påfyll, inspirasjon og bygger nettverk. Konferansen presenterer fremragende trearkitektur bygget i Norge og utlandet.

Den nasjonale konferansen har blitt en viktig møteplass for alle aktører i hele verdikjeden som har en naturlig grenseflate mot bruken av tre som byggemateriale. Konferansens målgrupper er arkitekter, rådgivere, byggherrer, FoU-miljøer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien.

Vunnet Parallelloppdrag i Tofte

Før sommeren kom den gode nyheten om at vi har vunnet et parallelloppdrag for Kirkeng Eiendom AS. Vi gleder oss til å jobbe med stedsutvikling og samarbeide om å utvikle prosjektet. Prosjektet ligger sentralt i Tofte sentrum i Asker, og består av både næring og boliger. Boligene vil få en fantastisk utsikt og flotte lysforhold. Takk for tillitten!

VR som arbeidsmetodikk i prosjekt

Hos LOF Arkitekterbruker vi virtuellvirkelighet (VR) ibådeprosjekterings-ogvisualiseringsarbeid. VR-teknologi lar oss oppleve prosjektene våre på en helt ny måteog gir oss muligheten til å skape en mer realistisk opplevelse for våre kunder. Ved å bruke VR kan vi produsere virtuelle modeller av bygninger og landskap som gir en bedre forståelse av rom og skala enn hva tradisjonelle 2D-tegninger gir.  

I en VR-modell kan både arkitekter og kunder ta en virtuell runde på tomten hvor de kan se på prosjektet fra alle vinkler og i forskjellige lysforhold. Endringer kan gjøres i sanntid for å se hvordan de påvirker rom, utsikt og plassering av elementer.  

Ved hjelp av VR kan vi arbeide mer effektivt og nøyaktig. Ulike alternativer og materialvalg kan betraktes i 1:1 og vi får et mer realistisk bilde av hvordan prosjektet vil se ut når det er ferdig.  

Vi er glade for å ha VR-teknologi som en del av vår verktøykasse på kontoret, og vi gleder oss til å se hvordan teknologien vil utvikle seg videre og å fortsette å bruke den til å skape spennende og innovative prosjekter i fremtiden! 

Vi ansetter reguleringsarkitekt!

Det å kunne yte god rådgivning i forbindelse med planprosesser, er viktig for at vi som fagmiljø fra vår side kan bidra til en mest mulig smidig og forutsigbar behandling av byggeprosjektene. Vi er derforveldig glade for å ønske vår nye reguleringsarkitekt @Ingvild Schjelderup Stokke velkommen til LOF Arkitekter! Hun kommer til oss fra en stilling som saksbehandler i Drammen kommune, og vil være en viktig ressurs for oss og våre kunder i tiden fremover. Ingvild vil jobbe tett med vår senior reguleringsarkitekt Ioana Christenson. 

Velkommen til oss 

 

#arkitektur #regulering #Planprosess #Drammenkommune #LOFarkitekter #byutvikling #urbanisme 

"Fremtidens Helsehus" Norske Kvinners Sanitetsforening gjenåpner Helsehuset N.K.S ved A-hus

Helsehuset ble først etablert som sykehotell i samarbeid med Sentralsykehuset i Akershus allerede i 1967. Arbeidet med et helt nytt, fremtidsrettet bygg i tilknytning til eksisterende helsehus, har pågått siden 2013. Nå nærmer det seg ferdigstillelse. Bygget skal være klart for innflytting i oktober 2023.

Det nye bygget skal drives videre av N.K.S. Helsehus. NKS Helsehus AS er en spesialisert rehabiliteringsavdeling for personer med Multippel Sklerose (MS) og andre nevrologiske lidelser i fremskreden fase, eksempelvis Parkinson og hjerneslag. Anlegget er nærmeste nabo til Akershus universitetssykehus (A-hus). A-hus skal også leie lokalene i fremtiden. Byggherren setter strenge krav til universell utforming av alle arealer fordi brukerne i stor grad bruker tekniske hjelpemidler/rullestol. Nybygget inneholder både pasientrom, store fellesarealer, treningsrom og treningskjøkken, undersøkelses- og behandlingsrom. Gjennom nærhet og godt samarbeid, skapes det et innovativt og solid fagmiljø i samarbeid med relevante avdelinger på A-hus. Tilbudet er en del av spesialisthelsetjenesten og utføres etter oppdrag fra Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Byggherre:                   NKS Helsehus AS v/Daglig Leder Monica Holst

Størrelse:                     6000 kvm / 5 etasjer og kjeller

Entrepriseform:           Totalentreprise

Adresse:                      Rektor Wolansvei 11, 1474 Lørenskog.

Byggetid:                     Rammetillatelse 2018. Bygging fra 2021 – pågår. Planlegges ferdigstilt oktober 2023.

Arkitekt:                      L.O.F Arkitekter

Regulering:                  L.O.F Arkitekter

Kort om byggherren

N.K.S. Helsehus Akershus as er organisert som et ideelt AS som eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Viken-Midt. Sanitetskvinnene har vært sosial entreprenør innen ideelle virksomheter siden 1896, og er i dag en betydelig samfunnsaktør som eier og driver et stort mangfold av helse- og sosialinstitusjoner og tjenester, bl.a. N.K.S. Helsehus Akershus.

Sanitetskvinnene har gjennom historien engasjert seg både i utdanning av sykepleiere, vært aktive i bekjempelsen av Tuberkolose i Norge og ellers jobbet for og etablert mange av tjenestene som i dag ivaretas av det offentlige, eksempelvis helsetilbud for gravide hvor Sanitetskvinnene allerede i 1914 etablerte kontrollstasjoner for mor og barn – forløperen til dagens helsestasjoner. Først i 1970 ble slike helsestasjoner en lovpålagt kommunal oppgave.

Velkommen til Aksel Bruset Ludvigsen!

 

Aksel inntar stilling som Arkitekt og Teknologiutvikling på kontoret. Han har nylig levert sin masteroppgave, Beauty and the Byte, ved NTNU. Oppgaven utforsker hvordan man kan bruke digitale fabrikasjonsmåter til å oppnå konkurransedyktig boligarkitektur med høyere estetiske kvaliteter.

 

Aksel har en bred bakgrunn hvor han har studert både kunst og informatikk i tillegg til arkitektur. Han har tilbragt ett år i Japan hvor han studerte ved Universitet i Tokyo og jobbet som praktikant hos Kengo Kuma & Associates og Shigeru Ban Architects. Det siste året har han jobbet som praktikant hos LOF Arkitekter ved siden av studiene. 

 

I tillegg til å jobbe som arkitekt hos oss vil han bidra til å utvikle den teknologiske kompetansen på kontoret gjennom bruk av digital fabrikasjon og virtuell virkelighet. Han har allerede kommet godt i gang og flere av LOF sine prosjekter tar nå i bruk VR-modeller i både prosjektering og visualisering. 

Nå starter innflyttingen i Middelthunet

I mars 2022 flytter beboerne inn i det første bygget i Middelthunsgate 17 på Majorstua. OBOS og Veidekke startet planprosessen i 2014, hvor de foreslo å bygge høyhus på 22 etasjer. Detaljreguleringen for utbygging ble vedtatt i Bystyret 21.12.2017 med byggehøyder fra 6 etasjer mot sør, trappet opp mot 12 og 14 etasjer mot nord og øst.

I løpet av 2022 bor det folk i alle husene i Middelthunsgate 17. Barnehagen står klar i løpet av våren og når sommeren kommer, er uteområdene klare. Vi er snart ferdige med vårt bidrag, men ønsker beboerne lykke til med ny bolig og nytt nabolag!

Ny Daglig Leder

 

LOF arkitekter starter det nye året med ny daglig leder. 1. november 2021 fikk Anne Pia Møllenhus stafettpinnen fra Sverre Olsen som er gründer, partner og faglig leder i LOF. Anne Pia kommer til LOF fra LINK Arkitektur AS, hvor hun i mange år har ledet landskapsavdelingen i selskapet og vært del av LINKs ledergruppe. Nå venter nye oppgaver! 

- «Det er med ydmykhet og respekt jeg tar over rollen etter Sverre, og jeg er veldig glad for at han fortsatt skal ha en sentral rolle i LOF også i årene fremover. Han har en kunnskap, drivkraft og gjennomføringsevne som det står respekt av, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til i fellesskap», sier Anne Pia. 

- «Vi så på Anne Pia’s bakgrunn og erfaring som veldig spennende. Hun er en erfaren leder, men også en engasjert fagperson! Vi har veldig mange oppdrag fra A til Å, og det at vi nå også har en landskapsarkitektfaglig kompetanse hos oss, ser vi på som et verdifullt både for oss og for kundene. I tillegg til rollen som daglig leder, vil Anne Pia med sin bakgrunn som landskapsarkitekt bidra med viktig kompetanse i prosjektenes innledende faser. Dette blir et spennende samarbeid på alle måter», sier Sverre. 

Anne Pia Møllenhus har Master i landskapsarkitektur fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet i 1997. Siden dette har hun jobbet som prosjekterende landskapsarkitekt i 13.3 Landskapsarkitekter AS, Multiconsult AS og LINK Arkitektur AS. I sistnevnte firma har hun hatt ulike lederroller siden 2013.