NĂ¥ starter innflyttingen i Middelthunet

I mars 2022 flytter beboerne inn i det første bygget i Middelthunsgate 17 på Majorstua. OBOS og Veidekke startet planprosessen i 2014, hvor de foreslo å bygge høyhus på 22 etasjer. Detaljreguleringen for utbygging ble vedtatt i Bystyret 21.12.2017 med byggehøyder fra 6 etasjer mot sør, trappet opp mot 12 og 14 etasjer mot nord og øst.

I løpet av 2022 bor det folk i alle husene i Middelthunsgate 17. Vi er snart ferdige med vårt bidrag, men ønsker beboerne lykke til med ny bolig og nytt nabolag!

Ny Daglig Leder

 

LOF arkitekter starter det nye året med ny daglig leder. 1. november 2021 fikk Anne Pia Møllenhus stafettpinnen fra Sverre Olsen som er gründer, partner og faglig leder i LOF. Anne Pia kommer til LOF fra LINK Arkitektur AS, hvor hun i mange år har ledet landskapsavdelingen i selskapet og vært del av LINKs ledergruppe. Nå venter nye oppgaver! 

- «Det er med ydmykhet og respekt jeg tar over rollen etter Sverre, og jeg er veldig glad for at han fortsatt skal ha en sentral rolle i LOF også i årene fremover. Han har en kunnskap, drivkraft og gjennomføringsevne som det står respekt av, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til i fellesskap», sier Anne Pia. 

- «Vi så på Anne Pia’s bakgrunn og erfaring som veldig spennende. Hun er en erfaren leder, men også en engasjert fagperson! Vi har veldig mange oppdrag fra A til Å, og det at vi nå også har en landskapsarkitektfaglig kompetanse hos oss, ser vi på som et verdifullt både for oss og for kundene. I tillegg til rollen som daglig leder, vil Anne Pia med sin bakgrunn som landskapsarkitekt bidra med viktig kompetanse i prosjektenes innledende faser. Dette blir et spennende samarbeid på alle måter», sier Sverre. 

Anne Pia Møllenhus har Master i landskapsarkitektur fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet i 1997. Siden dette har hun jobbet som prosjekterende landskapsarkitekt i 13.3 Landskapsarkitekter AS, Multiconsult AS og LINK Arkitektur AS. I sistnevnte firma har hun hatt ulike lederroller siden 2013.