Retningslinjer for personvern i LOF arkitekter AS

General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs forordning for personvern som trådte i kraft i juli 2018.

I den forbindelse vedtok Norge en ny personopplysningslov i henhold til EUs forordning, som trådte i kraft samtidig som GDPR. Vi i LOF synes dette er et positivt tiltak i dagens digitale hverdag for alle våre kunder og samarbeidspartnere. Vi jobber for å sikre at vi har løsninger på plass slik at vi følger lovens strenge regler for beskyttelse av personopplysninger.

Det er viktig for oss at du føler deg trygg med hvordan vi i LOF behandler personopplysningene dine:

 • Vi innhenter kun relevante og nødvendig personopplysninger for å levere våre tjenester til deg som kunde.
 • LOF lagrer ikke irrelevante personopplysninger og annen sensitiv informasjon om deg som kunde, vi lagrer kun det som er nødvendig for å få utført ditt prosjekt/oppdrag. Du kan kontakte oss for å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg.
 • Vi forbeholder oss retten til å sende forretningskritisk informasjon til deg via e-post, slik som bekreftelse på ditt oppdrag, ordrebekreftelser foretatt på vegne av deg o.l.
 • Vi vil aldri på noen vis dele personopplysningene dine med andre selskap i markedsføringsøyemed. Vi vil dele nødvendig informasjon der vi på oppdrag fra deg henter inn tilbud, bestiller varer e.l.

Informasjonen nedenfor beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har når det gjelder denne behandlingen.

 

HVEM KONTROLLERER DINE PERSONLIGE DATA? 

LOF arkitekter AS, kontrollerer personopplysningene du gir oss, og er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernslovgivning.

LOF Arkitekter AS
Rosenborggata 19 c
0356 Oslo

PB 5273 Majorstua
0303 Oslo

Sentralbord: +47 48 99 13 95
Firma epost: mail@lof.no
Organisasjonsnummer: 987 260 823

Vi har til enhver tid en ansvarlig for personvernhåndtering hos oss. Vedkommende vil behandle forespørslene dine i henhold til ovennevnte rettigheter. Denne personen kan nås på mail@lof.no.

 

HVOR LAGRER VI OPPLYSNINGENE DINE?

Opplysningene vi samler inn om deg lagres lokalt i LOF sine systemer. Alle disse befinner seg enten på våre kontorer i Oslo, alternativt på våre leide systemer som alle befinner seg innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

 

HVEM HAR TILGANG TIL OPPLYSNINGENE DINE?

Opplysningene dine benyttes kun for å overholde den avtale vi har med deg (avtalegrunnlag), og kun de som er involvert i ditt prosjekt, vår administrasjon og regnskapsstab har tilgang på dine opplysninger. Vi formidler/selger/bytter/deler aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor selskapet.

 

HVA ER DEN JURIDISKE BAKGRUNNEN FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER?

For hver spesifikk behandling av personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvorvidt innhentingen er lovfestet eller påkrevd for å inngå en kontrakt (avtalegrunnlag), og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du velger å ikke gjøre det.

 

HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

Rettighet til tilgang:

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt oss på mail@lof.no og du vil få tilsendt informasjon om dine personopplysninger.

Rettighet til overførbarhet:

Når LOF behandler personopplysningene dine på automatisk eller manuelt vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

LOF har pr 2018 ikke systemer eller planer om å etablere systemer for automatisk behandling av dine data.

Rett til korrigering:

Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting:

Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av LOF når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

 • Du har uoppgjort gjeld hos LOF
 • Du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
 • Opplysningen er av slik art at loven tilsier lagring (tegninger, søknader etc.)
 • Hvis du har utført et kjøp (møbler/annet inventar etc.), vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene og eventuelle reklamasjons hendelser.

Din rett til å protestere på bruk av din epostadresse i mailutsendinger:

LOF driver ikke med direkte markedsføring av tilbud, kampanjer e.l.,

Rett til begrensning:

Du har rett til å be om at LOF begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • Hvis du protesterer på behandlingen på grunnlag av LOF legitime interesser, skal LOF begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av en bekreftelse på den legitime interessen
 • Hvis du hevder at personopplysningene dine ikke er korrekte, skal LOF begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av bekreftelse på nøyaktigheten av personopplysningene
 • Hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette deg sletting av personopplysningene og istedenfor be om at bruken av personopplysningene begrenses
 • Hvis LOF ikke lenger behøver personopplysningene, men må beholde dem for å forsvare lovfestede rettigheter

Hvordan kan du utøve rettighetene dine?

Hvis du mener at LOF har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss på mail@lof.no eventuelt sentralbord +47 48 99 13 95. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Oppdatering av våre retningslinjer for personvern:

Det kan hende vi må oppdatere dette dokumentet. Den nyeste versjonen er alltid tilgjengelig på nettsidene våre.