LOF arkitekter as

KORT HISTORIKK

LOF arkitekter AS startet sin virksomhet i 1985 som en del av arkitektgruppen DIVA. Kontoret ble fisjonert ut som eget selskap i 1989. Siv ark / M. arch mnal Sverre Olsen har vært med fra starten og er daglig leder/ faglig leder. Sivilarkitektene Eric Svenkerud, Vibeke Schønborg, Bent Boeriis og Jan Levorsen er senere tatt inn som partnere. Kontoret ble dannet på grunnlag av arkitektkonkurranser, og har siden oppstartsfasen bygget seg opp til et veletablert firma med store og faste oppdragsgivere.

KONTORET / FAGLIG MILJØ 

Vi holder til i trivelige og sentrale lokaler i Rosenborggata 19C. Her er vi samlokalisert med Metropolis interiørarkitekter. Målsettingen er å legge til rette for et tett faglig samarbeide slik at vi kan jobbe sømløst og utnytte kontorenes kompetanse optimalt på tvers av fagdisiplinene. 

Vi har tro på at god arkitektur skapes i et dynamisk fellesskap der kompetanse tilknyttes etter behov for de ulike prosjektfasene.

LOF arkitekter AS har totalt 24 medarbeidere med en allsidig stab av sivilarkitekter, ingeniør-/DAK-medarbeidere og kontorleder.

MÅLSETTING /FORRETNINGSIDE´

Kvalitet - Verdiskaping – Ansvar

Alt arbeid som leveres fra kontoret skal ha høy faglig kvalitetog tilfredsstille krav i lover og forskrifter, samt våre egne kvalitetskrav.

Verdiskaping for våre oppdragsgivere skal alltid være i fokus.

Vi har en særlig oppmerksomhet rettet mot miljøriktig prosjektering og har en løpende kompetanseheving for å ivareta dette.

Vi har utviklet et kvalitetssikringssystem tilpasset de forskjellige oppgavene, og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre dette systemet.

KOMPETANSEOMRÅDER

Vår hovedkompetanse ligger innen områdene byutvikling / regulering, større boliganlegg og næringsbebyggelse. Vi har i tillegg god kompetanse innen enebolig/fritidsbolig, rehabilitering og interiørdesign. 

VÅRE OPPDRAGSGIVERE OG SAMARBEIDSPARTER

LOF arkitekter AS har opparbeidet et fast og langvarig samarbeide med flere av landets største oppdragsgivere. Blant disse vil vi trekke frem:

OSU 
Bane NOR  eiendom
OBOS
AF –Gruppen / AF Entreprenør
DNB ASA
Fritzøe Eiendom
Høegh Eiendom
Entra Eiendom 
Bundegruppen
Veidekke Eiendom / Veidekke Entreprenør