LOF arkitekter as

OM OSS

LOF Arkitekter AS etablerte seg som et selvstendig selskap i 1989. Kontoret ble dannet på grunnlag av arkitektkonkurranser, og har siden oppstartsfasen bygget seg opp til å bli et velrennomert firma som samarbeider med store, seriøse oppdragsgivere.

Våre engasjerte medarbeidere har svært god kompetanse innen mulighetsstudier og regulering så vel som detaljering og gjennomføring. Vi har spisskompetanse innen transformasjon og byutvikling, rehabilitering og tilbygg, bolig- og næringsbygg.

Vi holder til sentralt i Oslo, i Rosenborggata 19C hvor vi er samlokalisert med PI Arkitekter og Metropolis interiørarkitekter. Målsettingen er å tilrettelegge for et kreativt designmiljø og utnytte kompetanse på tvers av firma og fagdisipliner.

VERDISKAPING SOM FORRETNINGSIDÉ

I LOF er vi opptatt av verdiskaping, både for våre kunder og sluttbrukerne av våre bygde omgivelser. Vi leder prosjektene sømløst gjennom alle faser, i nært samarbeid med kunden. Vi har som mål å skape bo- og arbeidsmiljø som bidrar til å øke livskvaliteten for de som bruker byggene. For å komme dit tror vi at samarbeid og medvirkning er essensielt – slik kan vi i fellesskap skape arenaer for få frem de beste ideene. Sammen kan vi utvikle bærekraftige, rasjonelle løsninger med god arkitektonisk kvalitet.

Arkitektur er generator for ny vekst og et levende by- og landsbyliv. Våre medarbeidere vet at hvordan vi former våre fysiske omgivelser – hva slags arkitektur vi skaper – har stor betydning både for våre kunder, enkeltmennesket og samfunnet. Vi lager rammer for menneskelig trivsel og glede gjennom bygg som inkluderer og skaper sosial tilhørighet. Vi vet også at kundene våre har en nøkkelrolle som samfunnsbyggere og at vi gjennom et godt, tillitsbasert og nært samarbeid kan tilføre tilleggsverdier som gagner samfunn, økonomi og miljø både på kort og lang sikt. Vi inviterer gjerne nettopp deg til en uformell prat om hva vi kan skape sammen!