Kontor- og næringsbygg

Aller Media - Hasle Linje

  • Prosjekttype: Kontor- og næringsbygg. BREEAM Very Good
  • Adresse: Karvesvingen 1, Hasle Linje, 0579 Oslo
  • Areal: 9 300 m2 BRA
  • Oppdragsgiver: AF Eiendom og Hoegh Eiendom

Aller-bygget er det første bygget som ble ferdigstilt på Hasle Linje. Det nye kontorbygget på over 11 000 m2 er Aller Medias nye hovedkontor. Bygget er utført i henhold til TEK-10, tilfredsstille energiklasse B.  K5A er bygd etter BREEAM Very Good. Leietaker Aller Norge, med sine cirka 500 arbeidsplasser, har vært en ivrig medspiller og sterkt involvert i utformingen av bygget både på fasader og interiør.

Bygget består av et kontorvolum i 4 etasjer som funksjonelt og visuelt er adskilt fra inngangsetasjen. I denne finnes alle byggets fellesarealer med kantine, større møterom og fotostudioer. Kontorarealene fra 2. til 5. etasje er organisert rundt et sentralt atrium som går gjennom alle etasjer. Dette er byggets hjerte og samlingssted. Sentralrommet har her en viktig funksjon både som møte- og oppholdssted for de ansatte, men også som forsamlingsrom og scene ved større arrangementer.

Oppover i etasjene omkranses atriet av uformelle møte- og pausearealer med kaffebar og avslapningsområder. Atriet har myke former og forskutte plan som gir en rik romlig opplevelse. På øverste plan finner man styrerom og møterom med en flott peisestue og utenfor disse en stor vestvendt takterrasse.

Som et hovedmotiv i innkjørselen til HasleLinje har det vært et ønske at bygget skal åpne seg mot omgivelsene. Dette har resultert i en fasade mot sydvest med glass fra gulv til tak. Det har vært et særlig ønske fra Aller Media å benytte norsk naturstein, og det er benyttet Larvikitt i fasadene. I hele første etasje er det benyttet en kombinasjon av klart glass og fasadeglass slik at kontorvolumet fremstår klart adskilt fra 1. etasjes fellesarealer.

Bygget ble overlevert i 2015.