Kontor- og næringsbygg

Bymiljøetaten - Hasle Linje

  • Prosjekttype: Kontor- og Næringsbygg. BREEAM Excellent
  • Adresse: Karvesvingen 3, Hasle Linje, Oslo
  • Areal: 15.500m2
  • Oppdragsgiver: Hasle Linje 1 AS v/Hoegh Eiendom
  • Illustrasjoner/foto: Akershus Eiendom / LOF Arkitekter

Grønt Signalbygg på Hasle

Frontbygget er det andre bygget som er ferdigstilt på HasleLinje, og det er blitt gjennomført en rekke miljøtiltak. Foruten energibesparende tiltak som solcellepaneler og energibrønner, har byggets hovedleietaker, Bymiljøetaten, tatt en beslutning om at alle ansatte skal ta seg til jobb gjennom kollektiv transport eller sykkel. De har kun 25 parkeringsplasser for uniformerte biler tilknyttet bygget, og det øvrige behovet blir dekket gjennom Norges største bildelingsording som er lokalisert på HasleLinje og driftes av Hertz. Bygget ligger i umiddelbar nærhet til hele 3 T-banestasjoner.

Frø fra byggetomten er ivaretatt og sådd på takterrassen for å bevare det stedlige økologiske mangfoldet. K5B er bygget etter BREEAM Excellent.