Kontor- og næringsbygg

COWI - Hasle Linje

  • Prosjekttype: Næringsbygg/Kontor
  • Adresse: Karvesvingen 2, Hasle
  • Areal: ca. 14.000 m2
  • Oppdragsgiver: Høegh Eiendom/AF
  • Illustrasjoner/foto: R.Hartvig/LOF

Portalbygget på Hasle

Oppdraget tok utgangspunkt i at kontoret regulerte den 100 mål store eiendommen på Hasle, som tidligere huset Vinmonopolets produksjonsanlegg. Prosjektet er et av fire bygg kontoret har ført opp på eiendommen og er på 14.000 m2 fordelt på åtte etasjer og kjeller. 

Sammen med det nye kontorbygget til Aller i nordøst, danner Cowi-bygget portalen til Hasle Linje. Byggene har derfor fått et arkitektonisk slektskap som sammen rammer inn det eksisterende anlegget. Da Karvesvingen går igjennom bygget, splittes første og andre etasje i to separate sokkelbygg kledd i tegl. Tredje etasje er tilbaketrukket og fremstår som et lettere glassvolum som spenner over Karvesvingen og knytter seg til Bøkkerveien og Hovedbygget langs denne. Fra fjerde til åttende etasje ”svever” kontorfløyene som et friere volum i glass og metall. Forholdet mellom de tunge nedre volumene og den svevende kontorfløyen danner tilsammen en helhetlig og dynamisk komposisjon.

Hovedinngangen ligger i første etasje i Karvesvingen. Her blir man møtt av et generøst resepsjonsområde, byggets felles kantine og en stor skulpturell trapp som leder opp til møteromsenter i andre og tredje etasje. I tredje etasje har man tilgang til takterrasser som forøvrig er belagt med sedum. Bygget har også en egen intern hovedtrapp som leder videre fra tredje etasje til sosiale fellesarealer på hvert kontorplan i fjerde til åttende etasje. Kontorarbeidsplassene ligger langs byggets fasader, mens møte- og stillerom knytter seg til de to kjernene for trapper, heiser, desentraliserte ventilasjonsrom, toaletter og andre faste funksjoner.