Kontor- og næringsbygg

COWI - Hasle Linje

  • Prosjekttype: Kontor- og Næringsbygg. BREEAM Excellent
  • Adresse: Karvesvingen 2, Hasle Linje, 0579 Oslo
  • Areal: ca. 15.800 m2
  • Oppdragsgiver: Hasle Linje 4AS v/ Høegh Eiendom og AF Eiendom
  • Illustrasjoner/foto: R.Hartvig / LOF / Byggenytt

Portalbygget på Hasle

LOF Arkitekter har stått for masterplan og regulering av hele den 100 mål store eiendommen på Hasle, som tidligere huset Vinmonopolets produksjonsanlegg. Prosjektet er et av fire bygg kontoret har ført opp på eiendommen og er på 15.800 m2 fordelt på 8 etasjer og kjeller. 

Sammen med det nye kontorbygget til Aller i nordøst, danner Cowi-bygget portalen til Hasle Linje. Byggene har derfor fått et arkitektonisk slektskap som sammen rammer inn det eksisterende anlegget. Da Karvesvingen går igjennom bygget, splittes første og andre etasje i to separate sokkelbygg kledd i tegl. Tredje etasje er tilbaketrukket og fremstår som et lettere glassvolum som spenner over Karvesvingen og knytter seg til Bøkkerveien og Hovedbygget langs denne. Fra fjerde til åttende etasje ”svever” kontorfløyene som et friere volum i glass og metall. Forholdet mellom de tunge nedre volumene og den svevende kontorfløyen danner tilsammen en helhetlig og dynamisk komposisjon.

Hovedinngangen ligger i første etasje i Karvesvingen. Her blir man møtt av et generøst resepsjonsområde, byggets felles kantine og en stor skulpturell trapp som leder opp til møteromsenter i andre og tredje etasje. I tredje etasje har man tilgang til takterrasser som forøvrig er belagt med sedum. Bygget har også en egen intern hovedtrapp som leder videre fra tredje etasje til sosiale fellesarealer på hvert kontorplan i fjerde til åttende etasje. Kontorarbeidsplassene ligger langs byggets fasader, mens møte- og stillerom knytter seg til de to kjernene for trapper, heiser, desentraliserte ventilasjonsrom, toaletter og andre faste funksjoner.

Portalbygget er ført opp som passivhus med energiklasse A, og miljøklassifiseres etter BREEAM-NOR-EXCELLENT standarden. Blant de grønne grepene som er gjort, er et insektshotell som står ute på en av takterrassene.

 

Portalbygget ligger ved siden av det nye hovedkontoret til Securitas som var ferdig 2018. Sammen med Aller-huset og Frontbygget danner kontorbyggene inngangsportalen til HasleLinje. Rundt 1500 arbeidstakere vi ha sitt daglig virke på Hasle.