Kontor- og næringsbygg

Julius Barnehage

  • Prosjekttype: Barnehage
  • Adresse:
  • Areal: 750m2 BRA
  • Oppdragsgiver: Oslo Bygg
  • Illustrasjoner/foto: LOF Arkitekter AS / Tomasz Majewski

Julius barnehage i Middelthuns gate 17b åpnet 1. august 2023. Barnehagen er kommunal og utviklet som en del av det nye kvartalet. Barnehagen er en avdelingsbarnehage for aldersgruppen 10 måneder til 6 år. I alt er det plass til 42 barn fordelt på 3 avdelinger samt en barneavdeling og andre støttefunksjoner.

Barnehagen er en del av første og andre etasje i et større bygg, og ligger sentralt i Oslo på Majorstuen. Etasjene over barnehagen består av boliger. Boligdelen ble bygget først, noe som ga en del føringer for utformingen av barnehagen. Barnehagens romfunksjoner måtte derfor fordeles som en «hestesko» rundt trapp, heis og sjakter som tilhørte boligene, noe som bydde på noen utfordringer med å få på plass logistikken: ren/skitten-sone, flyt, krav til romfunksjonenes størrelse og plassering i forhold til hverandre med mer. Etter flere runder kom vi frem til en god løsning.

Farger og materialer

Hver barneavdeling deler samme konsept. Farger og gulv har blitt tilpasset romprogram, funksjon og ønsket stemning. Alle veggfargene er nyanselike, noe som gjør at de sammen skaper en harmonisk og dempet palett. Dette var også viktig for brukeren. Det er tatt hensyn til ulike romforløp og overganger mellom rom, materialer og farger. Prosjektet har også en «rød» terrakottafarget tråd som går igjen i ulike detaljer som dører, søyler, karmer, møblering og pyntelister.

Det er lagt vekt på at de ulike rommene skal ha en tydelig identitet og opplevelse gjennom fargebruk og «way-finding». Målet har vært å skape en spennende og inspirerende barnehage for barn og voksne som oppfordrer til lek og læring, samt gjør det enklere for brukere og besøkende å orientere seg:

  • Rom for ro og hvile: dempede grønntoner/blåtoner
  • Rom for lek: mer energirike farger, gultoner
  • Rom for mat/spise: varmere farger

Romfunksjoner

Barnehagen ble prosjektert for de minste barna i 1.etasje og de store barna i 2.etasje. Etter at barnehagen flyttet inn i august, har de små og de store barna byttet etasje, da dette var mer hensiktsmessig for deres bruk og hverdag. Dette har fungert fint. Hver avdeling har eget verksted/atelier, hvilerom/baserom, torg/ lekerom og stellerom. I tillegg deles det på kjøkken, garderobefunksjoner og rom for grovmotorisk lek med klatrevegg, ribbevegg og tau.

Personalavdelingen ligger samlokalisert i første etasje. Pauserom og kontorplasser har rikelig med dagslys og fin utsikt til Fonteneplassen. I denne avdelingen er det valgt en dempet blåfarge på veggene og en varm jordtone på gulvene for å skape en avslappende «oase» for de voksne- et sted å trekke seg tilbake i en hektisk arbeidshverdag.