Kontor- og næringsbygg

Securitasbygget på Hasle Linje

  • Prosjekttype: Kontor- og næringsbygg. BREEAM Very Good
  • Adresse: Bøkkerveien 5, Hasle, 0579 Oslo
  • Areal: ca. 13.200 m2 BRA
  • Oppdragsgiver: Bøkkerveien 5 AS v/Høegh Eiendom og AF Eiendom
  • Illustrasjoner/foto: Håkon Sæbø / Byggenytt

Lamellbygget på Hasle

Lamell B er det fjerde i rekken av nye kontorbygg som er oppført på den gamle Vinmonopoltomten langs Økernveien på Hasle. Bygget er del av et stort transformasjonsprosjekt. Eiendommen til det gamle produksjonsanlegget for Vinmonopolet revitaliseres nå, og er i ferd med å bli en levende bydel med parker, torg, strøksgater, bolig, næring og kulturbygg.

Slik som nabobygget i nordøst, der rådgivningselskapet COWI flyttet inn sommeren 2016, er Lamell B delt opp i flere bygningsvolumer. Første og andre etasje er et teglkledd sokkelbygg delt i to av Karvesvingen. Tredje etasje er et tibaketrukket glassvolum som spenner over Karvesvingen og binder teglsteinsokkelen og kontoretasjene sammen. Fjerde til åttende etasje krager over tredje etasje og fremstår som et svevende volum løftet opp over teglsteinsokkelen. Utkragingen danner en fin visuell arkade, samt en naturlig overdekning for byggets hovedinngang. Byggets hovedadkomst er fra Bøkkerveien og ligger i tredje etasje. Denne etasjens store glassflater gir en flott visuell kontakt mot det gamle hovedbygget langs Bøkkerveien fra resepsjonsområdet og kantinen.I tredje etasje finner en også felles kantine, resepsjon og Securitas sitt kurs – møteromssenter. Bygget vil ha p-plasser for besøkende, plass til el-biler og sykkelparkering. Fra Karvesvingen i første etasje er det varemottak og adkomst til begge sider av sokkelbygget.

Bygget ble ferdigstilt i 2018.