Kontor- og næringsbygg

Wang Ung på Hasle Linje

  • Prosjekttype: Ungdomsskole / næringsbygg
  • Adresse: Haslevangen 16, Oslo
  • Areal: Ca 3.000m2
  • Oppdragsgiver: Hasle Linje 5 (50/50 eid Höegh Eiendom og AF Gruppen)
  • Illustrasjoner/foto: AF-gruppen/T. Haugersevven, Grindaker/Damian Heinisch, LOF

Grønn og aktiv skole

WANG Ung Oslo er en privat ungdomsskole for idrettselever. Den startet opp høsten 2016 i midlertidige lokaler i sentrum. Nå har skolen endelig fått sitt eget skolebygg på HasleLinje, den 100 mål stor eiendommen mellom t- banestasjonene Hasle, Løren og Økern. Hjertet i den trekantede tomta er Vinmonopolets gamle tapperi.

Skolebygget er på 3000 kvadratmeter over tre hele etasjer og skal huse ca 360 elever. Bygget inneholder 14 læringsrom, kontorer, kafé-/spiseområder, garderobefasiliteter og aktivitetssoner. Kafeen er lagt slik at den også kan være tilgjengelig for besøkende utenfra. Skolen er utformet som en L-form der arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter rammer inn torget foran det såkalte "Vinslottet"/Bygg 01 på tomten til de gamle produksjonslokalene til Vinmonopolet.

Bygget har også en beplantet takterrasse med utsikt over hele byen. Utenfor er et atrium for trening, lek og fellessamlinger. Skolebygget er bare få minutter unna Hasle T-banestasjon og flere busslinjer, hvilket var et viktig krav da WANG Ung så etter lokasjon for sitt nye skolebygg. Et annet viktig krav for valg av lokasjon var nærhet til idrettsanlegg.

Alle arealer på skolen, både inne og ute, fungerer som læringsarena og skal inspirerer til aktiviteter og felleskap. Uteanlegget har rekreasjonsmuligheter som har kommet alle beboere i området til gode. I tilknytning til skolen er det et amfi og en «Tuftepark». Alle utearealene skal kunne være en del av nærmiljøanleggene på Hasle og tilgjengelig for alle som bor her. På skolebyggets 4. og 5. etg er det etablert en yogahage og en urtehage. Takhagene blir benyttet i undervisningen og som skolegård. Her har elevene selv vært med på å snekre insekthotell, flaggermushotell og fuglekasser etter våre tegninger. Skolebygget er miljøklassifisert i henhold til BREEAM-NOR VERY GOOD.

Eier av skolen er WANG Toppidrett AS. Skolen ble tatt i bruk i 2018.

Entreprenør: AF-gruppen

Landskapsarkitekt: Grindaker AS