Mulighetsstudier

Museet Egtvedpigens Verden

  • Prosjekttype: Museum og museumspark
  • Adresse: Egtved Holt 12, 6040 Egtved, Danmark
  • Areal:
  • Oppdragsgiver: Vejlemuseerne
  • Illustrasjoner/foto: LOF Arkitekter AS

Nytt opplevelsessenter for Egtvedpigens Grav

LOF Arkitekter deltok i den åpne konkurransen om å designe et nytt opplevelsessenter nær Vejle i Danmark i tilknytning til gravhaugen for Egtvedpigen, en av de best bevarte bronsealderfunnene i Danmark, fra ca. 1370 f.Kr. Prosjektet omfatter både utforming av bygg og et større landskapsområde med gravhauger fra bronsealderen. Egtvedpigen og hennes grav regnes dessuten som et av verdens viktigste arkeologiske funn fra bronsealderen, og den har bidratt til en mer nyansert forståelse av bronsealderens mennesker – deres liv og reiser.

I vårt forslag, er Egtvedpigens hjemlige sfære representert ved et arketypisk langhus fra bronsealderen som åpner seg i to deler, trekkes fra hverandre og plasseres separat i hver sin ende av en bølgende trepromenade som vi har kalt "Tidsslangen!" Slangen var et symbol i bronsealdermytologi og ble trodd å hjelpe solen til å gå ned i vest som en del av solens daglige, livgivende og evige syklus. Langs denne, fortelles historien om hverdagsliv og hverdagskult - som en lærings- og opplevelsesakse.

Begge bygningene er konstruert med enkle rammer laget av malmfuru, med trekledning på tak og vegger som har blitt brannbehandlet og gir en forkullet overflate. Innsiden er ubehandlet. På alle etasjer, både utvendig og innvendig, brukes varmebehandlet furu. Låven inkluderer en peis med grill, et utendørs amfiteater og et utendørs kjøkken.

Stier og landskapselementer er bygget på eller over bakken for å minimere utgravningsarbeid og fjerning av jord i det beskyttede området. Det er viktig å bevare opplevelsen av skoger og enger, samt ville urter som har spilt en viktig rolle i kultur, både symbolsk, rituelt og som naturlig medisin. Nyplantede trær skal være en blanding av bjørk, eik og ask, som passer de som tilhører stedet og som også ble funnet i Danmark i bronsealderen.

 

Vejle-museene skal stå for utviklingen av det nye opplevelsessenter, i samarbeid med Nationalmuseet, Aarhus Universitet, Vejle kommune, foreningen Egtvedpigens Venner og Egtved Udviklingsråd. Opplevelsessenteret er basert på Egtvedpigens personlige historie og skal på en engasjerende måte gjenskape og formidle livet til Egtved-jenta fra oppveksten til hennes siste hvilested i Egtved.

Konkurransen ble levert i 2022.