Mulighetsstudier

Øvre Eiker Vei

  • Prosjekttype: Boliger. Parallelloppdrag, 1.premie
  • Adresse: Øvre Eiker Vei, Drammen
  • Areal: ca. 15.800 m2
  • Oppdragsgiver: Union Eiendom
  • Illustrasjoner/foto: RIFT

Om å bygge i en park

Et offentlig parkrom er allemannseie. Her skal alle få utfolde seg fritt med lek og moro og nyte naturen. Vårt prosjekt «låner» gulvet i parken. Her står det på lette bein og rommet flyter fritt under byggene. For å spille på lag med naturen har vi ønsket å la byggene få et mykt og vennlig formspråk som understreker elverommets linjer. Boligene er løftet opp fra bakkeplanet og de har fått sine utearealer på takene av bebyggelsen. Dette hovedgrepet tydeliggjør skillet mellom det private og det offentlige uterommet. Deler av uteområdene blir overbygd, og kan benyttes til fellesaktiviteter for beboerne og for allmenheten. Et eksempel kan være kajakkutleie.

LOF Arkitekter ble invitert til å delta i konkurransen om å utvikle et boligprosjekt på den vakre tomten langs Drammenselva, hvor det tidligere lå en gulvlistfabrikk. Tomten ligger ved Gulskogen, og grenser ut mot Drammenselva. Vårt mål var å skape gode bokvaliteter ved å legge til rette for at alle leiligheter får sol og utsikt, samtidig som vi ønsket å beholde mest mulig av parken langs elvebredden tilgjengelig for allmenheten. Vi ønsket at arkitekturen skulle være leken og moderne og ivareta best mulig bokvalitet. Det er flotte solfylte fellesareal også på takene. All adkomst og parkering er lagt i bakkant slik at hele området oppleves som bilfritt.

Vunnet konkurranse i 2017.

LARK: Grindaker AS