Mulighetsstudier

Sagtomta på Mysen

  • Prosjekttype: Byutvikling
  • Adresse: Mysen sentrum
  • Areal:
  • Oppdragsgiver: Sagtomta Utvikling Mysen AS (BNE Eiendom og Indre Østfold Kommune)
  • Illustrasjoner/foto: RIFT / LOF Arkitekter

Østlandets mest attraktive småby

I Mysen skal det vokse fram et nytt sentrum, tett på jernbanestasjonen. LOF Arkitekter har bistått med en mulighetsstudie for å synliggjøre et byplangrep som kan skape attraktive fysiske rammer for Mysen som en fremtidig bo- og arbeidsdestinasjon. Mysen er en endestasjon og har flere konkurrerende tettsteder langs jernbanen nærmere Oslo. Oppdragsgiver reiste derfor spørsmålet: «Hvorfor velge Mysen»?

Sagtomta er et helt sentralt utviklingsområde som bør kunne tilby et mangfoldig boligtilbud i et miljø med bymessige kvaliteter. Tomten ligger i direkte tilknytning til dagens sentrum. «Sagtomta» har navnet sitt fra den gamle Hamil- saga som drev omfattende trelastvirksomhet på tomten frem til 1960 da kommunen kjøpte eiendommen.

LOF Arkitekter har utarbeidet ulike byplangrep for å synliggjøre alternative tilnærminger og drøfte mulighetene i disse. Det å skape rammer for gode, trygge nabolag med attraktive møteplasser har vært et sentralt mål. Frodige grøntområder er viktige kvaliteter som del av destinasjonsbyggingen, og for å tilrettelegge for klimatilpassede nabolag.

Programmeringen og plassering av funksjoner som næring, kontor og kommunale funksjoner som bibliotek og badeanlegg har vært en del av mulighetsstudien. Det har også vært viktig å strukturere byplanen i fht fornuftige utviklingstrinn/byggetrinn.

Oppdraget er gjennomført i 2021.