Plan og Urbanisme

Hasle Linje, Oslo

  • Prosjekttype: Transformasjon, næring, bolig, kontor
  • Adresse: Haslevangen, Oslo
  • Areal: Ca 200.000 m2
  • Oppdragsgiver: Høegh Eiendom AS

Hasle Linje er en sentral del av Hovinbyen, ett av Oslos viktigste utviklingsområde de siste årene.

Hovinbyen knytter sentrum med Groruddalen, men er også en innovativ og urban bydel i seg selv med bedrifter, boliger og butikker.

Hasle Linje er bygget ut med 200 000 kvadratmeter totalt, bestående av 8000m2 handels- og serveringsareal tilsvarende 6000 arbeidstakere og ca. 750 boliger i Krydderhagen og Vinslottet og ca 150 000 m2 kontor. Området var ferdigregulert i 2011, men bygging har pågått helt til 2023.

LOF arkitekter har vært ansvarlig arkitekt for reguleringsplanen samt stått for flere sentrale og identitetsskapende bygg som inngår i området som Cowi, K2B Securitas, K3, K4 - GH, K5B - Bymiljøetaten, K5C - Atea, K10 Wang Ung skole, K12 - Fyrhuset mm.

I tillegg har LOF også bidratt utviklings-prosessen via parallelloppdrag for blant annet Krydderhagen.

Å tenke helhet, skape en levende bydel med gode forbindelser har vært selve kjernen i utformingen av området. Å tilrettelegge bygg for fleksibilitet, nye tider samt bære-kraftige merverdier med høy miljø-profil har vært en viktig premissgiver for LOFs arbeid.

Overordnet er boligbyggene lagt i vest med god tilknytning til boligbyen på Løren, mens næringsbyggene er lagt med meget god eksponering og som støyskjerming mot Økernveien i øst.

Hasle linje har landets største bildelingsordning og tre t-banestopp innenfor 5-minuttersbyen. Utviklingen på tomten startet med kontor-byggene, for å oppnå attraktivitet, infrastruktur og støyskjerming.

Mye av bygningsmassen som var av virksomheten til Vinmonopolet er nå revet, men hovedbygget fra 1935, der den store produksjonen av akevitt fant sted, står stolt igjen som hjertet i den nye bydelen. Det tidligere så lukkede teglsteinsbygget på omlag femti tusen kvadratmeter er transformert til et levende senter med butikker, kaféer, servicefunksjoner og ikke minst over 220 leiligheter. Det karakteristiske kjelehuset som tidligere leverte energi til produksjonsanlegget.