Plan og Urbanisme

LINK - Nabolag +

  • Prosjekttype: Transformasjon, næring, bolig, kontor
  • Adresse: Hasleveien 28,30,36 og 38
    Sinsenveien 11
  • Areal: Ca 37 500 kvm BRA
  • Oppdragsgiver: Neptune Properties, Daimyo Eiendom AS
  • Illustrasjoner/foto: LOF Arkitekter AS

 

 

 

 

Tomten ligger på et sted som faller mellom ulike nabolag, uten selv helt å være del av noen av dem, men med et stort potensial for å bli et sted i seg selv. I dag er de gamle fabrikkbyggene fylt med ulike typer næring. Vi ønsker å addere på nye funksjoner til allerede eksisterende kvaliteter på stedet for å skape et livlig og inkluderende naboskap. Ved å kombinere næring, handel, kunst, kultur og bolig på samme tomt, vil det være mulig for de forskjellige brukerne å dele arealer, funksjoner og opplevelser. Til sammen kan alle disse funksjonene skape et levende nabolag og bli en generator for et inkluderende fellesskap!

Boligens beliggenhet er en av de største driverne for CO2-utslipp fra bolig. Her bor man med kort vei til trikk, buss, T-bane slik at du ikke trenger bil i det daglige slik at nabolaget er gå- og sykkelvennlig.     

Bygningsmassen skal gjenbrukes, og det er et mål og transformasjon og gjenbruk minimum 70% av eksisterende bygningsmasse – med potensiale opptil 90% dersom bygningsstrukturen tillater det.