Plan og Urbanisme

Middelthunet i Oslo

  • Prosjekttype: Bolig/Næring
  • Adresse: Majorstuen, Oslo
  • Areal: 34 000 kvm BRA
  • Oppdragsgiver: M17 Utvikling AS
  • Illustrasjoner/foto: Tomasz Majewski og LOF Arkitekter

Revitalisering av Majorstuen vest

Middelthunet består av tre bygg som til sammen utgjør et nytt, åpent bykvartal på Majorstua i Oslo. Kvartalet ligger mellom Frognerparken og Majorstuen skole.

Kvartalet består av 329 varierte leiligheter på mellom 43- 250 kvm. De fleste som bor her, har tilgang til store takterrasser med unike sol- og utsiktsforhold. Mange av leilighetene retter seg mot Frognerparkens frodige grønne tak.

På gateplan er det store, frodige uteområder tilgjengelig for alle – både de som bor her og de som bare er på besøk. 1.etasjene vil få næringslokaler med et variert servicetilbud for både beboerne og for bydelen. Det etableres også en ny barnehage i kvartalet. Dette vil bidra til å revitalisere deler av Majorstuen vest gjennom økt byliv, flere boliger og tryggere byrom.

Kvartalet har en strategisk beliggenhet mellom ulike destinasjoner som Bogstadveien og Majorstuen T-banestasjon, Kirkevegen og Frognerparken. Den tidligere bebyggelsen var en barriere mot å skape en forbindelse mellom det sentrale Majorstuen og Frognerparken. Med det nye kvartalet brytes barrieren, kvartalet åpnes opp og det etableres en ny bysammenheng, både fysisk og i folks bevissthet. Fabrikkgata som var en grå bygate uten vegetasjon og utadrettet virksomhet, er utvide slik at mer lys slippes inn i gateløpet og den er gitt karakter som gatetun med beplantning og møblering.

Bygningsvolumene forholder seg høydemessig til de eksisterende byggene langs Middelthunsgate i vest, og trappes deretter etappevis oppover mot øst. Taklandskapet, med sine avtrappinger og beplanting er et viktig særtrekk for prosjektet. Bygget mot øst har i tillegg en sideveis avtrapping som gir de fleste leilighetene kontakt og utsyn mot Frognerparken. Fasadenes utforming viderefører hovedtrekk fra Funkisarkitekturen langs Kirkeveien samtidig som de forholder seg til den nyere arkitekturen i Colloseumkvartalet. Det er lagt vekt på å skape en arkitektur som har et varig preg, gode proporsjoner og som har et selvstendig og tidsmessig lesbart uttrykk.