Rehabilitering

Legeforeningen i Oslo

  • Prosjekttype: Kontor, Kurs- og konferansesenter
  • Adresse: Akersgata 2 / Christiania Torv 5, 0158 Oslo
  • Areal: 8.500 m2
  • Oppdragsgiver: Legeforeningen / Christiania Torv AS

Legeforeningen er Norges største medisinske fellesskap med over 40 000 medisinstudenter og leger som medlemmer i foreningen. Legeforeningen er landets eneste komplette profesjonsforening i den forstand at her kan man være medlem gjennom hele «legelivet» - enten man er student, yrkesaktiv eller pensjonist. Trygghet, samhold og kompetanse er kjerneverdiene til foreningen.

Dette har også stått sentralt når LOF Arkitekter sammen med Metropolis Interiør og Design bistod med rehabiliteringen av lokalene i Oslo sentrum. Bygget som er tegnet av Torstein Ramberg Arkitekter, stod ferdig i 1996. Innvendig var det behov for restrukturering og endringer, for å bli et Legenes hus for fremtiden, i tråd med kjerneverdiene. Bygget består av åtte etasjer, hvor syv etasjer, takterrasser og tak er over gateplan og ett plan er under bakkenivå. Totalt areal for ombyggingen er ca. 8.400 m2.

Inngangspartiet ble flyttet til en mer sentral plassering i fasaden og fikk en mer fremhevet og synlig plass slik at den i dag er en inviterende og synlig inngang.

Innvendig, i hjertet av bygget, er det åpnet opp mellom plan 1-4. Det nye atriet har glasstak og er blitt en grønn oase som innbyr til fellesskap og uformelle møter. I atriet er det etablert en romslig og skulpturell trapp som knytter sammen etasjene. Grepet åpner opp, og inviterer publikum inn. Planløsningen fra ny inngang og inn i det åpne atriet, er intuitiv med adkomst for alle, med integrerte løfteplattformer og ramper for å løse de ulike nivåene i bygget. I første og andre etasje er det etablert et nytt kurs- og konferansesenter, samt kantine/ restaurant/ kaffebar i første etasje. Videre oppover i bygget er det kontorlokaler. Det tekniske anlegget er oppgradert for å oppnå bedre ventilasjon.

LOF Arkitekter har vært ansvarlig søker samt stått for arkitektfaglig prosjektering i fbm rehabiliteringsprosjektet.

Interiørarkitekt: Metropolis Arkitektur og Design AS.

Entreprenør: Seltor AS

Prosjektledelse: Aase Prosjekt

Prosjektperiode: 2018-2020