Rehabilitering

Tyrigrava - Motorfolkets m√łtested

  • Prosjekttype: Kulturbygg
  • Adresse:
  • Areal: 500m2
  • Oppdragsgiver: Tyrigrava AS v/ KNA
  • Illustrasjoner/foto: Jiri Havran

Rehabilitering av historiske Tyrigrava for Kongelig Norsk Automobilklub

Tyrigrava har siden 50-tallet vært et samlingspunkt for MC- og bilinteresserte. Bygget er opprinnelig fra 1933 og tegnet av arkitekt Karl Grevstad, men har gjennom årenes løp forfalt og blitt ombygd. I 2017 tok NVK (Norsk Veteranvogn Klubb) og KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) over bygget. 

Eiendommen ligger i regulerte hensynssoner for bevaring bebyggelse og miljø samt kulturlandskap med bestemmelser i henhold til kommuneplanens §17.3.

Takket være støtte fra Kulturminnefondet, har de nå tilbakeført det flotte bygget til sitt opprinnelige fasadeuttrykk. Prosjektet har mottatt Kulturminnefondets nasjonale pris for godt bevaringsarbeid, og de hedres dermed for innsatsen som er lagt ned for å tilbakeføre fasaden til sin opprinnelige funkisstil. Tyrigrava er et godt eksempel på vern og gjenbruk ved at den holdes åpen for allmenheten gjennom sosiale arrangementer, og bevares som et viktig kulturminne som forteller om bilismens tid da personbilen for alvor inntok norske veier.

LOF Arkitekter har vært ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende arkitekt for rehabilitering av fasader, ny uteservering og nytt kiosk-tilbygg.

Samarbeid med Metropolis Arkitektur og Design AS